Zahájení provozu školní družiny

Provoz školní družiny bude zahájen ve středu 2. 9. 2020 v plném rozsahu.

Žáci dostanou hned 1. 9. 2020 ve škole zápisní lístky, kde je nutné na zadní straně vyplnit: čas a způsob vyzvedávání žáků (tedy, zda půjde z družiny domů samo a kdy, případně s doprovodem) a následně druhý den (tedy 2. 9. tyto informace předat paní vychovatelce)

Upozorňujeme, že v době 13.30 – 15.00 mají žáci za příznivého počasí aktivity venku a není možné je z družiny vyzvedávat.