Organizační záležitosti začátku školního roku

  1. Dne 1. 9. 2020 bude vyučování ukončeno po druhé vyučovací hodině (tedy v 9.20)
  2. Dne 2. 9. 2020 budou žáci s třídním učitelem ve svých třídách podle klasického rozvrhu hodin (proběhne výběr učebnic a třídnická hodina s organizačními pokyny a školním řádem)
  3. Od 3. 9. 2020 bude probíhat již klasické vyučování podle rozvrhu hodin