Hygienické předpisy pro MŠ Otnice

Informace pro rodiče dětí o zajištění zvýšených hygienických požadavků v MŠ Otnice:

 • školka bude žákům pravidelně vštěpovat zásady osobní a respirační hygieny (kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku, ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce mýdlem)
 • školka omezí ty aktivity, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich k velké koncentraci lidí 
 • jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou, ale na základě doporučení dáváme u nejmenších dětí přednost klasickému a důkladnému mytí rukou
 • důkladné mytí rukou (několikrát denně a hlavně po příchodu do školky a před obědem)
 • klasické ručníky jsou umístěny tak, aby se vzájemně nedotýkaly
 • časté větrání šatních prostor i tříd
 • každodenní důkladný úklid všech místností, kde se děti, či učitelé pohybují
 • důraz na dezinfekci ploch, které používá denně více osob (kliky dveří, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel, atp.)
 • v případě příznaků u dítěte jsou rodiče obratem informováni a musí si dítě bezodkladně vyzvednout
 • důraz na mytí rukou před odebíráním stravy a po příchodu do MŠ

Školka je vybavena: 

 • čistícími a dezinfekčními prostředky
 • dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou
 • bezkontaktním teploměrem (společně se ZŠ)
 • přiměřeným počtem roušek (pro případ potřeby)