Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

V úterý dne 1. září 2020 jsme se po prázdninách opět mohli sejít na sále školy, abychom slavnostně zahájili nový školní rok. Naše pozvání přijal také pan starosta Mezuláník, pan místostarosta Muric, kteří zastupovali Otnice a také pan Bartoš, který zastupoval obec Lovčičky.

Na úvod pan ředitel školy všechny pozdravil, představil paní učitelky i učitele, a následně již pozval na pódium naše nové prvňáčky, kteří od nás dostali na památku hezké klíčenky a přívěšky s logem školy, pamětní listy a nové slabikáře. Bylo velmi příjemné vidět na sále veselé a usměvavé prvňáčky. Dokonce to všichni zvládli bez sebemenší slzičky. Tentokrát se v naší první třídě sešlo 28 prvňáčků (16 dívek a 12 chlapců), z toho 16 z Otnic a 12 z Lovčiček. Protože je dětí více, pomůže paní učitelce v první třídě paní asistentka pedagoga. Rodiče následně dostali příležitost své děti vyfotit.

Poté pozdravil pan ředitel také nové žáky 5. B třídy, kterou budou navštěvovat děti z Bošovic, kterých je celkem šestnáct a děti z Milešovic, ti jsou čtyři.

Bezprostředně po slavnostním zahájení následovalo vyhlášení soutěže „Kulaté léto 7“, kde pan učitel Kleis ocenil naše nejlepší prázdninové účastníky cestovatelské soutěže. Nejúspěšnější žáci dostali zajímavé ceny a pěkné baťůžky.

V následujících chvílích pan ředitel nastínil, co žáky v nejbližších týdnech a měsících čeká. Druhá a třetí třída bude jezdit od začátku září tradičně na plavání do Vyškova, čtvrťáci pojedou na dopravní hřiště, kde je čeká tradiční dopravní výchova, a na konci září věříme, že proběhne i „Zátopkova štafeta“ za účasti všech žáků naší školy.

Snad se budou líbit i čtenářům některé fotografie ze slavnostního zahájení. Jsou to jak naši prvňáčci na sále školy i ve své třídě, tak i noví žáci v 5. B třídě a nejlepší účastníci prázdninové cestovatelské soutěže.

Věříme, že si naši noví žáci najdou mezi spolužáky brzy nové kamarády.

Od srdce přeji všem v dnešní době hlavně hodně zdraví, protože dle mého názoru vyučování ve škole nikdy nemůže plně nahradit výuka na dálku.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy