Rozloučení s deváťáky

Závěr školního roku byl tentokrát pro vycházející žáky velmi obtížný. V době, kdy se měli připravovat na přijímací řízení, byla škola uzavřena a výuka na dálku nikdy nemůže nahradit osobní kontakt učitel – žák. Jsme nakonec rádi, že 11. května 2020 se mohli vrátit do školy alespoň na tzv. přípravu na přijímací zkoušky, která se domnívám jim pomohla opět si vědomosti zopakovat a upevnit. Po přijímacích zkouškách jsme žáky vyfotili a některé fotografie si můžete prohlédnout. Na konci školního roku došlo opět k slavnostnímu předání vysvědčení a pamětních listů, tentokrát na sále školy. Pan starosta, ředitel školy i paní třídní učitelky žákům popřáli hodně úspěchů na středních školách a věřím, že nezapomenou, co jsme jim my, učitelé vštěpovali po celou dobu školní docházky.

V současné době jsou již takřka všichni přijati na vysněné střední školy a užívají si prázdnin. Věřím, že budou dobře reprezentovat nejen sami sebe, své rodiče, ale i naši školu a svou obec.

Popřejme jim společně hodně úspěchů.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy