Poděkování rodičům za velkou pomoc s distanční výukou

Vážení rodiče, prarodiče,
chtěl bych vám moc poděkovat za velké úsilí, které řada z Vás musela vynaložit, aby tzv. „výuka na dálku“ mohla proběhnout a fungovat. Dokážeme si představit, že bez Vás bychom to opravdu nemohli zvládnout, zvláště u našich mladších dětí v základní škole, kteří s výpočetní technikou ještě ve škole neumí pracovat. Právě rodiče dětem často pomáhali, aby všechny potřebné úkoly splnili a učivo dohnali.

Poděkování si zaslouží i učitelé, kteří se snažili práce opravovat a posílat zpětnou vazbu dětem. V hlavních předmětech probíhala on-line výuka, která pro mnoho z nás byla také novým prvkem a museli jsme se s touto skutečností seznámit a vyzkoušet si ji. Necháme stranou mnoho technických problémů u mnoha žáků při posílání prací, i to jsme se snažili řešit. A když to nešlo jinak, tak nám otničtí žáci své úkoly nosili do schránky na budově školy, která sloužila po tuto dobu jako „vzkazovník“, případně jsem úkoly jednotlivých žáků rozvážel učitelům, aby je mohli opravit. Skutečně ne každý má tuto techniku s připojením k dispozici, proto to někdy jinak nešlo.

Základní škola byla z nařízení ministerstva zdravotnictví uzavřena od 11. 3. 2020, první žáci se do základní školy mohli vrátit až 11. 5. 2020, kdy začala příprava žákům devátých tříd na přijímací zkoušky. 25. 5. 2020 se mohli vrátit žáci prvního stupně, tedy do 1. – 5. tříd a na závěr od 8. 6. 2020 i žáci 6. – 8. tříd na konzultační hodiny. Vše v dobrovolném režimu a za přísných a velmi nákladných hygienických opatření, která byla nutná splnit.

Věřím, že se v září budeme moci všichni vrátit do školy a pokračovat v naší práci, tak jak před epidemií.

Ještě jednou moc všem rodičům děkujeme a přejeme hezké prázdniny či klidnou dovolenou.

S pozdravem: Hynek Zavřel, ředitel školy