Novinky

Práce s tablety ve 3. ročníku

Naši třeťáci si v některých hodinách anglického jazyka užijí práci s tablety. Pomáhá jim to upevnit slovní zásobu a zvyšuje motivaci k práci.

Hodina tělesné výchovy v 6. třídě

Dnes jsem měl možnost sledovat na sále část hodiny tělesné výchovy, dívek, v 6. třídách. Právě sál je pro různá cvičení velmi vhodný.

Velikonoční laťka

V úterý 19. dubna 2022 se konala tradiční soutěž ve skoku vysokém „Velikonoční laťka,“ na které se zúčasnilo množstí žáků.

Komiksová soutěž

Žáci třídy 6.A a 6.B se zúčastnili Komiksové soutěže, kde měli za úkol doplnit bubliny v komiksu s názvem „Pan Kostička jede na olympiádu“.

Informace k zápisu do MŠ

Vedení ZŠ a MŠ v Otnicích informuje rodiče, že zápis dětí do MŠ na školní rok 2022/23 proběhne ve středu 11. května v budově MŠ.

Zápis do Mateřské školy

Zápis do Mateřské školy v Otnicích na šk. rok 2022/2023 se uskuteční dne 11. 5. 2022 od 10.00 do 11.30 hod. v MŠ Otnice.

Španělsko

Vše potřebné se snažíme zjistit, aby rodiče na plánované třídní schůzce dne 11. dubna dostali všechny potřebné informace