Slavnostní rozloučení a předání vysvědčení žákům na OÚ v Otnicích

Slavnostní ukončení školního roku probíhá tradičně vždy poslední červnový školní den na obecním úřadě. Žáky přišli podpořit rodiče, prarodiče i sourozenci a byla zde velmi příjemná atmosféra. Pan starosta popřál žákům hodně úspěchů na středních školách i v osobním životě a spolu s třídními učiteli a panem ředitelem školy předal žákům pamětní listy a závěrečná vysvědčení. 

Žáci si připravili zajímavé povídání o tom, co jim škola dala a na co budou dlouhé roky rádi vzpomínat. Paní třídní učitelky Mgr. Ivana Čermáková a Mgr. Jana Hladká předali žákům několik osobních rad a bylo jasně vidět, že loučení to bylo velmi těžké. Na závěr pan ředitel školy zdůraznil žákům, že svým jednáním a vystupováním na středních školách budou již reprezentovat nejen svou rodinu, ale i obec, odkud pochází a naši školu.

Na závěr programu p. ředitel a p. starosta poděkovali všem přítomných za účast a podporu.

Mgr. Hynek Zavřel