Ocenění nejlepších žáků na závěr školního roku 2023/24

V pátek 28. 6. 2024 proběhlo na sále školy slavnostní vyhlášení nejlepších žáků, kteří byli na ocenění navrženi třídními učiteli. Někteří žáci paní učitelce či panu třídnímu učiteli pomáhali v třídní samosprávě. Řada žáků školy se zúčastnila v průběhu školního roku řady soutěží, například sportovních, výtvarných, literárních, vědomostních i přírodovědných. A ti nejúspěšnější byli oceněni pochvalou třídního učitele, pochvalou ředitele školy či diplomem s poukázkou, kterou obdrželi přímo od ředitele školy. Na I. stupni k těmto úspěšným žákům patřili: Martin Voráč, Hynek Bosák, Viktorie Kyprová, Josef Sekanina, Kryštof Smetana, Sabina Voráčová, Isabelle Khoury, Ondřej Kareš, Adriana Fialová, Silvie Kvasničková, Marika Bosáková, Vladimír Kypr, Leopold Šebr, Antonie Sekaninová, Karolína Marková, Filip Chudaszek, Tibor Salajka, Tereza Polanská, Monika Červinková, Alena Dvořáková, Viktorie Eltschkner a David Ruber. Na II. stupni byli oceněni žáci: Nela Matoušková, Tobiáš Havránek, Eliška Struhařová, Ellen Luňáčková, Dominik Fišer, Monika Kopřivová, Lukáš Novotný, Václav Sypěna, Vít Kvasnička, Jitka Peksová, Sebastian Jelínek, Eliška Brychtová, Matěj Zlatníček, Jan Kříž, Matěj Volša, Viktorie Kaloudová, Anežka Dvořáková, Dorota Krejčí, Alexandr Kouřil, Ondra Havlík, Monika Ingrová a Denisa Křivánková.

Ředitel školy také poděkoval všem pedagogům za jejich práci a paní učitelce Mgr. Ludmile Vojáčkové předal květiny a poděkoval ji za dlouholetou práci pro Základní školu Otnice, které si velmi váží. K poděkování se připojil i pan starosta.

Na závěr programu si žáci 9.A a 9.B připravili na sále slavnostní rozloučení. Nejdříve poděkovali učitelům za jejich práci a zhodnotili jejich snahu, na závěr pustili fotografie a videa z různých výletů, exkurzí, které v průběhu školních let zažili a na které budou rádi vzpomínat.

Na závěr programu ředitel školy popřál všem žákům i učitelům pěkné prázdniny.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy