Den otců s programem u místní radnice

Ve středu 26. 6. 2024 se uskutečnil v odpoledním čase u obecního úřadu program ke Dni otců. S kulturním pásmem se přišli pochlubit žáci pěveckého kroužku ZŠ Otnice pod vedením paní učitelky Lenky Kurdíkové a také děti z 1.třídy pod vedením paní učitelky Lenky Vojáčkové. Na klávesy zahrály Vanda Svobodová a Magda Pavlovcová, žákyně 7. třídy a také Alena Kosíková, která již navštěvuje střední školu. Velmi pěkný program doprovodili slovem žáci 9.B třídy Petr Muric a Monika Ingrová.

Moc bych chtěl poděkovat paní učitelce Lence Kurdíkové, která tento program organizačně připravila.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy