Republika čeká na Debrujáry z Otnic

Od září začal v naší škole nový zájmový kroužek, Debrujáři. Žáci se v něm zabývají fyzikálním a chemickým experimentováním a pozorováním. Debrujáři jsou vedeni ke zručnosti, šikovnosti a schopnosti, umět si poradit s neočekávanými situacemi, však také debrujárské heslo zní: Debrujár si vždy ví rady!

Již nyní slavíme s našimi debrujáry úspěchy. V letošním roce jsme se zapojili do soutěže Pohár vědy, která je zaměřena na badatelské a experimentální řešení, praktické i teoretické problémy z fyziky, chemie, techniky, biologie a ekologie. Téma letošního ročníku bylo Zahrada. Čekala na nás spousta zábavných a zajímavých úkolů a výzev, některé nás dokázaly pěkně potrápit. Ale i nezdaru k badatelské práci patří.

Naše snaha však přinesla své ovoce, z maxima 300 bodů se nám v celorepublikové soutěži podařilo získat nádherných 274 a zajistili jsme si tak postup do krajského online kola, a to z třetí pozice za Jihomoravský a Zlínský kraj. 14.5. V tomto kole museli čtyři naši debrujáři představit před porotou pokus, který museli předvést, odborně popsat, vysvětlit, spolupracovat a dbát na bezpečnost při ukázce. I zde se nám zadařilo a v krajském kole jsme zvítězili, a tím jsme postoupili do republikového kola, které se bude konat v červnu v Praze. 

Tímto chci velmi poděkovat a pochválit Nelu Matouškovou, Tobiáše Havránka, Elišku Struhařovou a Elen Luňáčkovou, kteří byli vybráni pro reprezentaci naší školy a podařilo se jim svým zapálením pro vědu postoupit. Samozřejmě poděkování patří i ostatním žákům, kteří se podílí na přípravách všech soutěžních kol a tvoří náš vynikající badatelský tým, jsou jimi Nikol Kulhánková, Claudie Blechová, Viktorie Jamborová, Zuzana Procházková, Aneta Bukalová a Mirek Pavlíček.

Tereza Vodová