Velikonoční laťka – tradiční soutěž ve skoku vysokém v období velikonočních svátků

V úterý 26. března 2024 se uskutečnila soutěž ve skoku vysokém „Velikonoční laťka“. Tato tradiční soutěž se v naší škole koná již velmi dlouhou dobu a je spojena s panem Mgr. Jiřím Holubem, zástupcem ředitele v naší škole, který je již v důchodu a kterého tímto moc zdravím.

Tentokrát jsme do soutěže pozvali i žáky I. stupně, kteří projevili přání, zda bychom i pro ně nevytvořili jednu sportovní kategorii. Taktéž jsme pozvali žáky sousedních škol ze Šaratic a Újezdu u Brna, kteří se dostavili v hojném počtu. V naší škole se na přípravě soutěže podíleli třídní učitelé 5.tříd Mgr. Dominik Gryč a Mgr. Tomáš Kociňák, kterým bych chtěl tímto také poděkovat za velmi dobrou organizaci, která není nikdy jednoduchá. 

V kategorii dívek 4. a 5.tříd se na 1. místě umístila Karolína Marková výkonem 115 cm, na 2. místě Kateřina Sedláková a Denisa Červinková, které přeskočili laťku ve výšce 110 cm a se stejným výkonem i Monika Červinková a Patricie Wunschová, které přeskočili laťku ve výšce 110 cm, jen na její překonání potřebovaly obě dívky více pokusů.

V kategorii hochů 4. a 5. tříd se na 1. místě umístil Vojtěch Struha výkonem 123 cm, na 2. místě se umísti Jakub Ondrusz se stejným výkonem a na 3. místě Filip Chudaszek, který přeskočil laťku ve výšce 120 cm.

V kategorii dívek 6. a 7. tříd zvítězila Vanda Svobodová výkonem 130 cm, na 2. místě skončila Jitka Peksová, která přeskočila laťku ve výši 128 cm. Na 4. místě skončila Šárka Kalvodová s výkonem 125 cm. Další místa patřila děvčatům ze ZŠ Újezd u Brna a ZŠ Šaratice

V kategorii hochů 6. a 7.tříd zvítězil Sebastian Jelínek výkonem 145 cm, na 5. místě se umístil Adam Navrátil a 6. skončil Tomáš Sloup. 

V kategorii dívek 8. a 9. tříd zvítězila výborným výkonem 148 cm Anna Sedláková, na 2. místě Tereza Kalvodová přeskočila laťku ve výšce 140 cm a na 6.místě výkonem 128 cm skončila Nela Poláčková.

Nejdramatičtější byla kategorie hochů 8. a 9.tříd. Nakonec po dramatickém závěru zvítězil Štěpán Marek výkonem 158 cm, na 2. místě skončil Alexandr Kouřil, který překonal laťku ve výšce 155 cm a na 6. místě skončil Martin Bulva výkonem 148 cm.

Jsme rádi, že se naši žáci i v konkurenci dvou sousedních škol neztratili a byli úspěšný ve všech kategoriích. Věřím, že se budou líbit i některé fotografie, které přikládám k tomuto článku.

Mgr. Hynek Zavřel, autor článku