Edukativně – stimulační skupina dětí z MŠ v ZŠ Otnice

Vždy před zápisem dětí do 1. třídy pozveme „předškoláky“ z mateřské školy do naší základní školy. Zde proběhla jedna z edukativně stimulačních skupinek, kde se s paní učitelkou a zástupkyní ředitele mateřské školy Veronikou Škrhákovou děti připravovaly na zdárný vstup do 1. třídy základní školy.

Pan ředitel základní školy nejdříve všechny rodiče i děti pozdravil a společně se pak přesunuli všichni do 1. třídy. Zde si děti vyzkoušely různé uvolňovací cviky, aby následně dokázaly lépe psát určité tvary, které budou potřebovat při psaní písmenek v 1. třídě. Základy matematické gramotnosti si vyzkoušeli společně na koberci a musím říci, že jim to šlo výborně. Také pravo-levá orientace a barvy nedělaly dětem žádné problémy.

Na závěr obdržely děti sladkou odměnu a pozvánku k zápisu do 1. třídy, který se koná ve čtvrtek 4. dubna od 14. do 17. hodin. Pan ředitel provedl děti po celé škole, ukázal i rodičům jednotlivé třídy základní školy, školní družinu, jídelnu, učebnu informatiky a učebnu, kde se koná výuka základní umělecké školy. 

Jediné, co nás mrzelo byla nemoc budoucí paní učitelky Mgr. Hany Veselé, která se nemohla schůzky zúčastnit. Už nyní se na naše předškoláky těšíme u zápisu, protože nás opravdu mile překvapili, jak jsou velmi šikovní.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy