Vánoční besídka v mateřské škole Otnice

V úterý 19. prosince 2023 se uskutečnila v Mateřské škole Otnice předvánoční besídka pro rodiče dětí z mateřské školy. Děti v mateřské škole pilně měsíc nacvičovaly svá vystoupení a musím je pochválit, protože zvládly nejen skladbu básniček, písniček, říkanek a různých koled, ale také hezký pohybový doprovod k jednotlivým skladbám. Paní zástupkyně ředitele pro mateřskou školu Veronika Škrháková popřála dětem i rodičům krásné a klidné vánoční svítky a spolu s paní Martou Dítětovou vytvořila pěkný hudební doprovod. 

Všichni rodiče i prarodiče na závěr dětem zatleskali, protože se jim to opravdu pěkně povedlo a všechno výborně zvládli. Na závěr děti rozdali rodičům různé drobnosti, které před vánočními svátky pro ně vyrobily.

Na závěr si dovolím i já popřát všem dětem i rodičům krásné a klidné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2024.

Mgr. Hynek Zavřel