Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu v Otnicích

V sobotu 9. prosince 2023 proběhlo od 17. hodin u obecního úřadu v Otnicích slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Pan starosta Pavel Mezuláník pozdravil všechny přítomné a zahájil tuto velmi příjemnou akci. Po krátkém proslovu se již připravili žáci naší školy, kteří předvedli velmi pěkná vystoupení. Všechno začali naši prvňáčci s paní učitelkou Lenkou Vojáčkovou, na které se přišlo podívat mnoho rodičů, kterým tímto velmi děkujeme za spolupráci. Následovalo vystoupení žáků 2. třídy, pod vedením paní učitelky Anežky Husákové. Paní třídní učitelka 3. třídy byla bohužel nemocná, přesto žáci 3. střídy vystoupení zvládli výborně za pomoci paní Lenky Vojáčkové a hudebního doprovodu paní učitelky základní umělecké školy Lenky Kurdíkové. Žáci 4. třídy své pásmo básní, písní a koled nacvičili pod vedením paní učitelky Hany Veselé. Všichni žáci I. stupně měli připraveno velmi pěkné pásmo říkanek, básní, písní i koled, a všichni si zaslouží velkou pochvalu. Na závěr školního vystoupení se představil skvěle připravený pěvecký sbor žáků II. stupně pod vedením paní učitelky Lenky Kurdíkové. Vybrali pásmo s různými hity i koledami a domnívám se, že si někteří z nás dospělých také s žáky zazpívali. 

Děkuji všem kolegyním, že se žákům při procvičování věnovali a přišli je k obecnímu úřadu podpořit. V neposlední řadě i rodičům, že dali přednost této zdařilé akci před vánočními nákupy.

Vzhledem k podvečernímu času jsem fotil žáky tentokrát jak při procvičování ve škole, tak i při hlavním sobotním vystoupení. Obával jsem se trošku, že ty fotografie ve tmě nebudou příliš kvalitní. 

Na řadu takových dalších úspěšných vystoupení se těší Hynek Zavřel, ředitel školy