Mikulášská nadílka v ZŠ Otnice

V úterý 5. prosince 2023 přišel do naší školy čert, Mikuláš i andělé. Žáci 1., 2., 3. a 4. tříd měli hezký program v tělocvičně. Žáci si užili překážkový závod, zazpívali si s kytarou a čertovi také museli něco zazpívat či zarecitovat. Program připravili pro děti paní učitelky I. stupně, kterým tímto moc děkuji. Pěkné úterní dopoledne dokumentuje několik fotografií, které přikládám k nahlédnutí.

Poděkování patří Monice Ingrové, Kateřině Brodové, Petru Muricovi, Tereze Kalvodové i Denise Křivánkové, kteří si to s dětmi velmi hezky užili a v neposlední řadě i paní vychovatelce Tomašíkové, která dětem s kostýmy pomohla a Davidu Šebečkovi, který mi pomohl s fotografováním.

Mgr. Hynek Zavřel