Logická olympiáda 2023

 Už samotný název napovídá, že je tato soutěž založena na logických úlohách. Pořádá ji Mensa ČR a nerozhodují v ní naučené znalosti, nýbrž schopnost samostatného logického a pohotového uvažování. Jde o unikátní soutěž, ve které účastníci hledají nová, neotřelá řešení. Při vyplňování testů je třeba i trochu taktizovat. Rozhodně toto klání napomáhá odhalovat nadané žáky.

     Na začátku školního roku proběhla registrace zájemců na internetových stránkách www.logickaolympiada.cz. Nominační kola se uskutečnila během měsíce října. Na každého registrovaného žáka čekal krátký on-line test. Ve škole nebo i doma se do řešení pustilo celkem 32 žáků – 2 žáci 2. ročníku, 10 žáků 3. – 5. ročníku a 20 žáků 6. – 9. ročníku. Vynikajícím způsobem si s úkoly poradila Monika Ingrová, která se umístila na 1. místě mezi všemi řešiteli v okrese Vyškov. Postoupila proto do krajského semifinále, které se konalo v pátek 3. listopadu 2023 v Brně, na Fakultě elektrotechniky VUT.  V konkurenci nejlepších matematiků se rozhodně neztratila a naši školu výborně reprezentovala.  

Vyučující Ludmila Vojáčková  

Vzpomínka na Logickou olympiádu

Lilo jako z konve. Lilo, když jsme šly na autobus. Lilo, když jsme jely autobusem. Lilo, když ……. No dobře, prostě pršelo celý den. S paní učitelkou Trávníčkovou jsem jela do Brna na Logickou olympiádu na fakultu VUT. V budově prodávali  malé občerstvení a nabízeli k zapůjčení hlavolamy. Všichni jsme dostali tašku se svačinou a s malým dárkem. Po první části testu byla přestávka a pak následovala druhá část. Poté se promítala krátká přednáška o Mense. Po ukončení Logické olympiády jsme s paní učitelkou nasedly na trolejbus a jely zpátky. Pořád pršelo. Po náročném dni mně uvítala babička s domácí čínskou polévkou. 

Monika Ingrová