Stávka

Vážení rodiče,

chci vás informovat, že se naše organizace Základní škola a Mateřská škola, Otnice připojí k plánované jednodenní stávce v pondělí dne 27. 11. 2023. Znamená to, že Mateřská i Základní škola bude pro žáky po celý den uzavřena, pokud politická jednání nepřinesou řešení, které by stávku zažehnaly.

Jsem si vědom, že uzavření školy řadě z vás způsobí komplikace. Tento krajní krok není však tentokrát o nás – pracovnících, ale spíše o celkově neudržitelné situaci ve školství, její nekoncepčnosti, nepromyšlených změnách a celkové nejistotě.

Stávkou chceme zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství. Chtěli bychom mít možnost nadále rozvíjet děti v jejich nadání, dělit hodiny a pracovat s žáky aktivně. Chceme zachovat asistenty ve třídě, ti jsou více než potřeba vzhledem k tomu, že jsou ve třídách také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Nepřejeme si, aby byl zvyšován počet žáků ve třídách nebo abychom byli nuceni spojovat třídy. Přejeme si, aby bylo možné odpovídajícím způsobem finančně ohodnotit kuchařky, uklízečky a provozní zaměstnance. 

Po otevření 3. oddělení v MŠ jsme také neobdrželi požadované navýšení finančních prostředků na další pedagogické i nepedagogické zaměstnance, která jsou daná zákonnými pravidly.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel Základní a Mateřské školy Otnice