„Na návštěvě u paní hraběnky“ v Miloticích 5.9.2023

Letošní školní rok začal pro třeťáky trochu netradičně. Společně s paní učitelkou Kroutilovou a paní asistentkou Sladkou se vypravily na Návštěvu u paní hraběnky na zámku v Miloticích. Šikovné ruce nás ve chvilce proměnily v prince a princezny, komtesy a knížata. Po převléknutí jsme byli poučeni, jak se v oblečení chovat a pohybovat. Poté již následovala prohlídka zámku, kde nás očekávala dcera místní hraběnky. Ve velkém freskovém sále jsme se učili dvorské etiketě a následoval tanec a rytířský souboj. Jak nám to slušelo se můžete podívat na několika fotografiích.