Slavnostní zahájení školního roku 2023-24

V pondělí 4. září 2023 proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2023/24. Nejdříve pan ředitel přivítal všechny přítomné a představil učitele, vychovatele i asistenty pedagoga a následně vyzval naše nové prvňáčky, aby přišli na pódiu i s paní třídní učitelkou Mgr. Lenkou Vojáčkovou. Prvňáčci obdrželi na sále školy pamětní list, aby měli na tento den hezkou vzpomínku a přívěsek na klíče s logem školy. Další pomůcky jim paní třídní učitelka připravila již do třídy. Pan starosta Bartoš za Lovčičky a pan starosta Mezuláník za Otnice pozdravili rodiče i naše prvňáčky a popřáli jim úspěšný školní rok a na památku obdrželi hezkou publikaci. Poté pan ředitel také představil naše nové páťáky, kteří vytvořili třídu 5. B. V první třídě bude celkem 26 prvňáčků, 13 z Otnic a 13 z Lovčiček, tentokrát měli trošku převahu hoši, kterých bylo 15 a děvčat 11. V 5. B třídě jsme tentokrát přivítali 24 dětí z Bošovic a Milešovic.

Ve 1. třídě paní učitelka udělala malé seznámení se svými prvňáčky a rodiče dostali několik organizačních pokynů. Několik fotografií dokumentují příjemnou atmosféru a snad jsem na fotografiích zachytil velkou většinu dětí. Za odměnu naši prvňáčci zvládli poprvé společný oběd. Příjemné dopoledne podtrhává i fakt, že tentokrát neukápla ani slzička, což jsme velmi rádi.

Přejeme všem dětem úspěšný školní rok a mnoho dobrých kamarádů.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy