Organizace úvodu začátku školního roku 2023-24

 1. Pro prvňáčky a jejich rodiče

Školní rok 2023-24 začíná v pondělí 4. 9. 2023. Žáci všech tříd přijdou v čase 7.30 – 7.40 do školy. Na žáky 1. třídy, které věříme přijdou podpořit rodiče, budeme čekat s paní třídní učitelkou Mgr. Lenkou Vojáčkovou hned u šaten a ukážeme jim, kde bude tentokrát první třída. Pokud již byli rodiče s dětmi na skupinkách u nás ve škole, tak jsme jim již třídu ukázali. Doporučujeme, aby si prvňáčci vzali i papuče, protože máme ve vybraných třídách I. stupně koberec a bude to pro ně zajisté komfortnější. Nic jiného není třeba. V 7.45 začne slavnostní zahájení na sále školy, kde naši noví prvňáčci dostanou nějaké praktické drobnosti na památku a zde dostanou rodiče příležitost si svého prvňáčka vyfotit. Po skončení slavnostního zahájení bude následovat krátká úvodní třídní informativní schůzka pro rodiče prvňáčků, která bude trvat cca do 9.20 hod. Zde rodiče také obdrží rozvrh hodin a také zápisový lístek do školní družiny (pokud jsou děti přihlášené či pokud ho již úplný neodevzdali na konci minulého školního roku) a následující den 5. 9. již bude běžný vyučovací den s klasickým rozvrhem a běžným provozem. Zápisový lístek do školní družiny je pro paní vychovatelku důležitý, aby věděla, zda a kdy budou děti odcházet z družiny a zda sami či s doprovodem. Časy možného vyzvedávání dětí ze školní družiny budou v brzké době na webových stránkách školy v sekci družina a také u vstupu do budovy školy. Žáci, kteří mají již uhrazen oběd, mohou již v pondělí 4. 9. jít na oběd v 9.20 h., určitě jim s paní učitelkou pomůžeme. Jen prosíme rodiče o trošku trpělivosti.

 1. Pro žáky 5. tříd, kteří přestupují ze ZŠ Bošovice a Milešovice

Žáci 5. tříd, stejně tak, jako ostatní žáci školy, přijdou také v 7.30 – 7.40 do školy. Přezují se v šatně a následně se přesunou do třídy. Také tyto žáky bude již u šaten očekávat pan třídní učitel Mgr. Dominik Gryč, který jim ukáže, která třída bude kmenovou třídou pro 5.B třídu. V 7.45 hodin (po úvodním zvonění) se s panem třídním učitelem přesunou na sál školy, kde přivítáme postupně nejen naše prvňáčky, ale i naše nové žáky z Bošovic a Milešovic, kteří vytvoří třídu 5. B. První den si stačí vzít přezůvky a nějaký poznámkový blok s propiskou, kam si poznačí důležité informace, vč. rozvrhu hodin. Všechny tyto náležitosti obdrží od pana třídního učitele na třídnické hodině, která bude následovat po slavnostním zahájení v čase 8.35 – 9.45 h. Poté mohou jít na oběd, příp. domů. Oběd bude vydáván výjimečně již od 9.15 hodin a žáci stihnou spoje v čase 10.31 do Milešovic a 10.37 do Bošovic. Následující den 5. 9. bude pan třídní učitel ještě se svými žáky ve třídě, kde jim vysvětlí veškeré organizační náležitosti naší školy, ukáže prostory školy, vysvětlí výdej oběda, apod. Vyučování bude ukončeno pro žáky 5. tříd od 5. 9. již v tradičním čase 12.15 hod. Jen upozorňuji, že seznam pomůcek, které budou žáci potřebovat do jednotlivých předmětů je již od července k dispozici na webových stránkách www.zsotnice.cz

 1. Vyučování dne 4. a 5. 9. pro ostatní žáky ZŠ Otnice

Žáci přijdou do školy 4. 9. v čase 7.30 – 7.40, následně se v šatně přezují (přezůvky je nutné již vzít s sebou) a přechází do tříd. Většina tříd zůstává na stejných místech, jinak jim p. třídní učitel nebo p. třídní učitelka poradí. V 7.45 (jakmile zazvoní) se žáci přesunou na sál, kde proběhne tradiční slavnostní zahájení školního roku. Pozdravíme nové prvňáčky a nové žáky do 5. tříd z Milešovic a Bošovic. Od 8.35 proběhnou v jednotlivých hodinách třídnické hodiny, žáci obdrží rozvrhy hodin a seznámí se se školním řádem a pravidly. Školní družina z organizačně-technických důvodů zahájí provoz až 5. 9. a to v plném rozsahu, jakmile všichni žáci odevzdají aktuální zápisový lístek do školní družiny paní vychovatelce. Zápisový lístek do školní družiny obdrží již 4. 9.a vyplněný 5. 9. odevzdají. Vyučování bude 4. 9. ukončeno:

 1. Pro žáky 9. A, 9. B, 8. A – v 9.15
 2. pro žáky 7.A, 7.B a 8.B – v 9.25, 
 3. pro žáky 6.A, 6.B – v 9.35,
 4. pro žáky 4., 5. A, 5. B – v 9.45,
 5. pro žáky 2., 3. – 9.55
 6. pro žáky 1.tř. – po skončení schůzky s rodiči (mohou přednostně kdykoli)
 • přednost budou mít všichni žáci z Lovčiček, aby, pokud to bude možné, stihli spoj v 9.37 

Vyučování 5. 9. začíná již podle běžného rozvrhu hodin. Žáci 1. – 5. tříd budou s třídním učitelem počet hodin daný rozvrhem hodin školy. Žáci 6. – 9. tříd budou mít třídnické hodiny 1., 2. a 3. vyučovací hodinu, následně budou mít hodiny podle běžného rozvrhu. Žáci 8. a 9. tříd, kteří mají v úterý již odpolední vyučování, tak budou mít výuku jen do 5. vyučovací hodiny a odpolední vyučování budou mít až týden následující. 

S sebou: 

 1. 4. 9.: přezůvky, poznámkový blok a propisku
 2. 5. 9.: dle pokynu p. TU (od 4.vyuč.h žáci 6. – 9. tř. dle rozvrhu hodin)

Přeji všem úspěšné zahájení školního roku 2023/24.

Mgr. Hynek Zavřel