Slavnostní zakončení školního roku 2022/23

Dnes 30. 6. 2023 proběhlo na sále školy slavnostní zakončení školního roku. Žáci přišli na zakončení školního roku slavnostně oblečeni a myslím, že řada z nich bude mít na zakončení školního roku hezkou vzpomínku.

Nejdříve na sále školy ředitel školy pozdravil všechny přítomné žáky i zástupce zřizovatele. Následně pozval paní Dagmar Sloupovou, která za otnické zahrádkáře předala ceny nejúspěšnějším žákům, kteří se zapojili do fotografické soutěže týkající se „Přírody okolo nás“. Ocenění převzali: Tomáš Sloup, Jakub Jozífek, Jitka Peksová, Aneta Samcová a Kristýna Piešťanská. Paní zástupkyně ředitele Mgr. Dagmar Kovaříková ocenila nejúspěšnější žáky v literárně-výtvarné soutěži „Voda štětcem a básní“.

Ředitel školy následně vyzval žáky, kteří byli navržení třídními učiteli, aby převzali pochvalu ředitele školy, ti nejúspěšnější obdrželi diplom ředitele školy s prodejní poukázkou. Poté mezi žáky 9. tříd a 8. tříd proběhla výměna symbolického mazáckého žezla a ředitel školy se rozloučil s dvěma pedagogy (p. Ing. Renatou Michálkovou a p.uč. Miroslavou Fojtů), které bohužel z otnické školy z důvodu problematického dojíždění odchází na jiné pozice do Brna.

Poté už byl vyhrazen prostor žákům 9.A a 9.B třídy, kteří se rozloučili proslovem, který se týkal jejich školních zážitků a jejich vyjádření, na co budou v souvislosti se školou rádi vzpomínat. Na závěr žáci 9. tříd pustili různé fotografie a videa z různých školních akcí a paní učitelky či asistentky se symbolicky rozloučili krásným tancem.

Poté jsme se již přesunuli na obecní úřad, kde proběhlo slavnostní zakončení školního roku za účasti třídních učitelů, ředitele školy, p. starosty i místostarosty a v neposlední řadě také rodičů i prarodičů. Jsme velmi rádi, že si udělali čas a přišli se podívat na jejich slavnostní rozloučení. Každý zúčastněný pronesl několik vhodných vět, které nabádali žáky hlavně k zodpovědnosti, žáci se rozloučili krátkým proslovem o zážitcích, které jim škola dala a na co budou rádi vzpomínat. Za žáky 9. tříd také přišli mladší spolužáci, kteří se s nimi rozloučili pěknou básní (Dorota Krejčí a Šimon Král) a kulturní pásmo doplnila skladbou Magda Pavlovcová a pěvecký sbor žáků II. stupně pod vedením paní učitelky Kurdíkové. Při skladbě „Loučení“ měla řada z nás slzy na krajíčku.

Třídní učitelé Mgr. Dana Skaláková a Mgr. Dominik Gryč, ředitel školy i pan starosta pronesli několik slov, které žákům zpříjemnili tuto slavnostní chvíli.

Několik fotografií přidávám na závěr a věřím, že podtrhnou tento velmi příjemný slavnostní okamžik, na který budeme všichni rádi vzpomínat.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy