Kulturní pásmo žáků ZŠ Otnice k příležitosti „Dne maminek“

V sobotu 13. 5. 2023 od 14. hodin se na sále ZŠ Otnice uskutečnilo kulturní pásmo k příležitosti „Dne maminek“.

Děti v posledních dnech poctivě nacvičovaly svá vystoupení a bylo na nich vidět, že se na jednu stranu velmi těší a na druhou stranu trošku bojí. Sál naší školy se totiž toto odpoledne zaplnil úplně celý a jsme moc rádi, že rodiče přišli své děti podpořit v tak hojném počtu.

Nejdříve ředitel školy pozdravil všechny přítomné a popřál všem maminkám k jejich svátku hodně osobní pohody a radosti. Následně vyzval dva žáky 9.B třídy, Ellen Königovou a Filipa Bačáka, aby celý program uvedli. Tito vtipně dokázali říci, jako to mají někdy maminky těžké a co vše musí zvládnout. Pak již následovala různá vystoupení žáků I. stupně a na závěr náš pěvecký kroužek s paní učitelkou Lenkou Kurdíkovou. Čtvťáci se předvedli jako šikovní sportovci a fotbalisté, prvňáci nám zazpívali a zarecitovali, druháci nám zazpívali, zarecitovali i zatancovali. Na trampskou notu zazpívali naši žáci 5.A třídy, třeťáci zazpívali a sehráli velmi pěknou scénku a před závěrečným vystoupením žáci 5.B zarecitovali na anglickou notu. Kdo byl přítomen, tak se určitě nenudil a věřím, že si to nejen maminky a babičky hezky užily.

Na závěr se ředitel školy se všemi rozloučil a poděkoval všem přítomným i zahrádkářům za podporu a pedagogům za nácvik těchto velmi pěkných vystoupení.