Edukační skupinka a návštěva dětí z MŠ Lovčičky a MŠ Otnice v ZŠ Otnice

Ve středu 8. února 2023 se v naší škole uskutečnila v odpoledním čase edukační skupinka pro děti z MŠ Lovčičky. Nejdříve jsme děti a rodiče přivítali v naší škole spolu s ředitelkou MŠ Lovčičky paní Makovskou. Než se všichni shromáždili, mohli si u nás prohlédnout řadu fotografií z minulých let, kde našly děti řadu svých kamarádů a některé maminky i sebe ve školních lavicích. 

Následně jsme se společně přesunuli do třídy, kde se uskutečnila jedna edukační skupinka, kterou vedla paní ředitelka MŠ Lovčičky. Děti byly velmi šikovné a ukázaly nám, co se již naučily a co již umí. Po uvolnění rukou trénovaly určité znaky a tvary, paměťová a další cvičení. Myslím si, že velká většina je na 1. třídu velmi dobře připravena a mohou zcela bez obav přijít k zápisu do 1. třídy. 

Pan Zavřel, ředitel ZŠ a MŠ Otnice připravil pro rodiče pozvánku k zápisu do 1. třídy a paní Mgr. Lenka Vojáčková, budoucí paní učitelka, která bude dětí učit v 1. třídě, děti moc pochválila.

Nakonec děti obdržely sladkou malou odměnu a s panem ředitelem a paní učitelkou Vojáčkovou si prohlédly celou školu. Už se na všechny těšíme u zápisu, který proběhne ve středu 5. dubna 2023 od 14. do 17. hodin.

V úterý 21. února se uskutečnila v naší škole edukační skupinka z MŠ Otnice oddělení Broučci.

Mgr. Hynek Zavřel