Slavnostní zahájení školního roku 2022/23

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 proběhlo na sále Základní školy Otnice slavnostní zahájení školního roku 2022/23.

Na úvod ředitel školy přivítal všechny přítomné, pana starostu obce Otnice Mezuláníka, pana starostu obce Lovčičky Bartoše i pana místostarostu naší obce pana Murice. Poděkoval zřizovateli za finanční podporu školy, díky které se podařila renovace podlah ve čtyřech učebnách, v neposlední řadě také nové vybavení kmenového kabinetu pro paní učitelky na II. stupni ZŠ. 

Celkem se na sále školy sešlo 318 žáků, kteří jsou rozděleni do 14 tříd, přičemž 134 žáků navštěvuje I. stupeň a 184 žáků II. stupeň ZŠ. Byli představeni všichni učitelé naší školy, včetně nových učitelů, kterými jsou: Mgr. Anežka Husáková – třídní učitelka v 1. třídě, Mgr. Eva Slaná – třídní učitelka v 5.B třídě a učitelka anglického jazyka a tělesné výchovy, Mgr. Tereza Vodová – učitelka matematiky, fyziky a tělesné výchovy, Bc. Tomáš Kociňák – učitel přírodopisu, tělesné výchovy a anglického jazyka, Bc. Karolína Menoušková – učitelka anglického jazyka a tělesné výchovy, Mgr. Martina Nosková – učitelka německého jazyka, Mgr. Miroslava Fojtů – učitelka španělského jazyka

Na první pohled to možná vypadá, že se vyměnilo mnoho učitelů, je to však proto, že některým učitelům z osobních důvodů vyhovují nižší úvazky.

Po představení učitelů již nastoupili na pódium naši prvňáčci s paní třídní učitelkou Mgr. Anežkou Husákovou. Celkem máme v 1. třídě 25 prvňáčků, 18 dětí je z Otnic, 7 dětí je z Lovčiček a převažují děvčata. Z celkem 25 dětí je 15 dívek a 10 chlapců. Prvňáčci dostali na památku klíčenku s logem školy, pamětní list se svým jménem od paní třídní učitelky a také malou drobnost od pana starosty. Pan Mezuláník i pan Bartoš popřáli našim prvňáčkům, ať se jim ve škole líbí a pěkný prospěch. Rodiče měli možnost si na pódiu své prvňáčky vyfotit. Následovala třídní schůzka, kde paní učitelka rodičům vysvětlila, co budou děti v první třídě potřebovat, což dokumentuje několik fotografií.

Pan ředitel také přivítal naše nové „páťáky“, kteří vytvoří třídu 5.B. Jedná se o 15 dětí z Bošovic a 7 dětí z Milešovic. 

Na závěr programu pan ředitel sdělil žákům, jaké aktivity je v letošním školním roce čekají, například žáky 2. a 3. třídy v blízké době výuka plavání, žáky 4. třídy dopravní výuka na dopravním hřišti ve Vyškově, či testování sportovních zdatností, které vyhlásilo ministerstvo školství pro žáky 3. a 7. tříd.

Na závěr ředitel školy poděkoval všem, kteří se podíleli na zdárném rozjezdu školního roku a pomohli nám připravit školu na vyučování. Věřím, že se budou líbit i některé fotografie ze slavnostního zahájení a hlavně dětí 1. třídy.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy