Slavnostní otevření nové cyklostezky

V pátek 2. 9. 2022 se na konci obce sešla řada místních obyvatel, aby svou účastí podpořila slavnostní otevření nové cyklostezky. Řada dětí i rodičů, kteří na slavnostní otevření přišli, je důkazem toho, že lidé v obci tuto záležitost vnímají velmi pozitivně. Pan starosta ve své řeči poděkoval všem, kteří se na podíleli na vybudování této cyklostezky a z jeho řeči bylo patrné, jaká úskalí musel při této stavbě překonávat. Výsledek však stojí za to a krásné počasí i občerstvení přispělo k tomu, že se akce vydařila a řada dětí se těšila, jak se budou moci po této nové stavbě projet na svém kole.

Přikládám i několik fotografií z této velmi zdařilé akce.

Mgr. Hynek Zavřel