Slavnostní zakončení školního roku 2021/2022

Závěrečné rozloučení s žáky 9. tříd Ve čtvrtek 30. června probíhal v naší budově školy i na obecním úřadě závěrečný den školního roku 2021/22. Vše začalo v osm hodin ráno, kdy na sále školy proběhlo slavnostní zakončení školního roku. Ředitel školy předal žákům diplomy spojené s poukázkami a pochvalami ředitele školy za úspěchy v různých soutěžích a olympiádách v průběhu celého školního roku. Na sále školy jsme se rozloučili s učiteli, kteří od září již v naší škole nebudou. I tak bych chtěl těmto učitelů ze jejich práci velmi poděkovat, hlavně panu učiteli Mgr. Janu Novákovi, který v naší škole učil více jak dvacet let, paní učitelce Mgr. Kláře Páterové i Mgr. Jakubu Homolovi a Martinu Suralovi.

Žáci 9. A a 9. B symbolicky předali svým následovníkům z 8. A a 8. B třídy „mazácká žezla“ a pak už jsme dali prostor vycházejícím žákům 9. tříd. Obě třídy si připravili shrnutí svého působení v naší škole. Velmi hezky vystihli žáci ty nejdůležitější okamžiky a zavzpomínali na to, co v naší škole zažili. Nakonec promítli ze svých akcí hezké fotografie, které velmi pěkně zakončili úvodní část programu.

Zatímco žáci 1. – 8. tříd dostávali ve třídách vysvědčení, žáci 9. tříd se rozloučili s učiteli a přesunuli se na obecní úřad, kde program pokračoval. Na úvod všechny zúčastněné přivítal pan starosta, který žáky nabádal k větší zodpovědnosti, které je se vstupem na střední školy čeká. Žákům třídní učitelky Mgr. Ivana Čermáková a Mgr. Ludmila Vojáčková předaly „pamětní listy“ a ve spolupráci s ředitelem školy Mgr. Hynkem Zavřelem také jejich závěrečná vysvědčení. Program doplnil David Ryšavý, žák 9.A třídy a Filip Chaloupka, žák 9.B třídy krásným povídání o svých školních zážitcích. S žáky se přišel rozloučit také bývalý třídní učitel Mgr. Luboš Kleis, který žákům udělil také několik důležitých rad a poznatků. Náš pěvecký sbor s paní učitelkou Lenkou Kurdíkovou zajistil hudební a pěvecký doprovod, který velmi citlivě navodil příjemnou atmosféru tohoto rozloučení.

Na závěr paní třídní učitelky, pan ředitel i pan starosta poděkovali všem, kteří se tohoto slavnostního aktu zúčastnili a popřáli jsme si pěkné prázdniny, hezkou dovolenou a žákům úspěšný a zodpovědný start na středních školách.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel ZŠ a MŠ Otnic