1. třída: Pasování na čtenáře

6. června hned ráno jsme se vydali do místní knihovny. Vstoupili jsme do království písmenek, ve kterém nás přivítala krásná zámecká paní a rytíř. Před jeho zraky jsme pak plnili rozmanité úkoly, abychom dokázali, že jsme se již za pomoci naší paní učitelky stali čtenáři a jsme tudíž hodni pasování na rytíře a rytířky čtenářského řádu. Do jeho rukou jsme rovněž slavnostně složili slib, že se o knížky budeme vzorně starat a chovat se k nim opatrně a s úctou.

Na pár fotek z dnešního povedeného dne se podívejte níže.