Úspěchy mladých matematiků

Školní rok 2021/2022 se blíží ke svému konci, a to je ta nejvhodnější chvíle připomenout si úspěchy našich žáků, zájemců o matematiku.

Soutěže, kterých se mohou žáci každoročně účastnit, zahajuje Logická olympiáda v měsíci říjnu. Do základního kola se zaregistrovalo celkem 16 dětí. Zadané úkoly řešily v poklidu domácího prostředí přes PC. Nejlépe si vedli sourozenci Stanislav a Monika Ingrovi. Monika v následném krajském kole, které probíhalo 5. 11. 2021 v Brně, obsadila nádherné 14. místo.

Dne 2. 11. 2021 proběhlo školní kolo soutěže Pythagoriáda. Děti řešily 15 příkladů v časovém limitu 60 minut. Zapojilo se celkem 47 žáků 6. – 9. ročníku. Úspěšní řešitelé postoupili do okresního kola – Marie Roubíková (6. B) obsadila 4. místo, Richard Konečný (6. B) 7. místo, Monika Ingrová (7. B) 4. místo a Filip Chaloupka (9. B) skončil na 3. místě.

Od podzimu se zájemci mohou připravovat na nejnáročnější soutěž, kterou je Matematická olympiáda. Zadání je opravdu náročné, a proto je třeba delší čas na zvládnutí alespoň 4 příkladů ze 6 zadaných. Podmínku splnili 4 žáci. V okresním kole soutěžili Eliška Chaloupková (7. A), která obsadila 2. místo, Dominik Rosendorf (8. B) 5. místo a Filip Chaloupka (9. B) také 5. místo. Vynikající 1. místo si ve své kategorii vybojovala Monika Ingrová (7. B), která se zúčastnila 27. 5. 2022 jednodenního soustředění pro nejlepší žáky JMK.

Nejmasovější soutěží je mezinárodní Matematický klokan, který se koná vždy koncem března. V naší škole se jí zúčastnili všichni žáci od 2. do 5. ročníku (119 žáků) a zájemci od 6. do 9. ročníku (72 žáků).

Nejlepšími řešiteli se stali:

Kategorie Cvrček (2. – 3. třída)                                                  

 1. Aneta Zapletalová (3. třída),
 2. Vladimír Kypr (3. třída),
 3. Natálie Habartová (3. třída)

Kategorie Klokánek (4. – 5. třída)

 1. Kristýna Pohořalá (5. C),
 2. Jan Kříž (5. C),
 3. Monika Drmelová (5. C)

Kategorie Benjamín (6. – 7. ročník)                               

 1. Monika Ingrová (7.B),
 2. Marie Roubíková (6.B),
 3. Jan Šindler (7.B)

Kategorie Kadet (8. – 9. ročník)

 1. Pavel Bohdálek (9.A),
 2. Matěj Suchomel (9.A),
 3. Štěpán Šebesta (9.B)

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za účast, za čas věnovaný matematice.

Za vyučující matematiky sepsala Vojáčková Ludmila