Sbírka pro Ukrajinu

Ve dnech 25. dubna až 6. května se na Základní škole v Otnicích uskutečnila sbírka pro děti z Ukrajiny.

S žáky jsem v hodinách VOZ probírala téma války na Ukrajině a děti měly silnou potřebu sdílet svoje obavy i strach z toho, co se děje a co přinesou další dny. Nedokázaly si představit, že by ze dne na den musely opustit svoje domovy, rodiny a odejít do cizí země.

Z tohoto popudu také vznikla sbírka školních pomůcek a potřeb. Žáci si uvědomovali, že ukrajinské děti si s sebou rozhodně nevzaly školní potřeby, ale přesto se chtějí u nás do výuky zapojit. Tato sbírka jim v tomto měla pomoci. Celou akcí naplánovali žáci 9. A spolu s třídní učitelkou. Zaměřili jsme se hlavně na školní pomůcky a sportovní potřeby.  Byli jsme velmi mile překvapeni, že se do sbírky zapojilo 57 dětí a 7 dospělých. Žáci přinesli nejen školní, sportovní potřeby, které sami již nepoužívali, ale mnozí zakoupili úplně nové. Celou sbírku jsme předali komunitní organizaci Narana Hustopeče a doufáme, že ukrajinským dětem tyto věci alespoň trochu usnadní zapojení a začlenění do školní výuky a zvládnutí školních povinností.

Všichni žáci, kteří přispěli do sbírky dostali symbolickou stužku Ukrajiny, ale určitě víc je bude těšit pocit, že si vzájemně dokážeme pomáhat.  Děkujeme také paní Rosendorfové, která nám v průběhu sbírky organizačně pomáhala.     

Mgr. Ivana Čermáková a žáci 9. A