Pohádky po telefonu

Celostátní akce Týden čtení, oslava literatury a společného čtení, kterou již 12. rokem zaštiťuje Celé Česko čte dětem, se letos slavnostně zahajovala na zámku ve Slavkově u Brna. Do akce se dobrovolně zapojují školky, školy, knihovny. Letos jsme se aktivně zapojili i my.

V rámci této akce byli 6. června prvňáčci pasováni v místní knihovně na čtenáře a 7. června jsme strávili dopoledne s Pohádkami po telefonu. Přivítali jsme ve škole hosta, Adélku Škodovou, absolventku naší školy, která nyní studuje Vyšší odbornou školu pedagogickou v Kroměříži. Před deseti lety se žáci zapojili ve výtvarné výchově do ilustrátorské soutěže, jejímž cílem bylo vytvořit obrázky k pohádkám italského spisovatele Giannia Rodariho, držitele ceny Hanse Christiana Andersena. Právě Celé Česko čte dětem podpořilo vydání této knihy, která obsahuje krátké pohádky vhodné pro předčítání dětem. V roce 2012 se v Praze sešlo 1200 výtvorů od žáků z velkého počtu uměleckých i základních škol a odborná porota měla náročný úkol vybrat ty nejpůsobivější ilustrace, které doplní pohádky. Z otnické školy byly tenkrát vybrány dokonce dvě ilustrace k publikování – od Adélky Škodové a Honzy Poláka. Byly otištěny k pohádkám O Alici, která spadla do moře a Válka zvonů. V Praze si tenkrát užili oba chvilku slávy na pódiu společně s Ivetou Blanarovičovou, setkali se s Michalem Viewegem, Milošem Václavem Kratochvílem a dalšími osobnostmi z kulturního života.

Adélka tak měla nyní možnost zavzpomínat na ty krásné chvíle prostřednictvím čtení pohádek, které četla dětem z 1., 2. a 3. třídy. Děti byly pozorné, naslouchaly čteným pohádkám, zodpovídaly bystře na kladené otázky. Líbilo se jim nejen čtení, ale i listování v knize, prohlížení ilustrací a povídání si o přečtených pohádkách. Neuvěřitelným zážitkem pro všechny však byl též telefon z minulého století, na kterém si samy děti zkoušely „vytáčet“ čísla a mluvit do sluchátka. Tato rekvizita jen doplňovala myšlenku knihy Pohádky po telefonu a rozvíjela dětskou fantazii při představách, kterak tatínek z dalekých cest své dcerce denně po telefonu vyprávěl jednu pohádku.

Rádi jsme tak společně připomněli, jak důležité je čtení knih. Rádi jsme podpořili myšlenku společnosti Celé Česko čte dětem: Čtěme dětemStačí 20 minut denně. Každý den.