Knowing me, knowing you

Žáci třetí třídy mají letos poprvé v rozvrhu hodin anglický jazyk. Hravou formou se dle oxfordské učebnice Happy Street seznamují s Polly, Jackem, Gregem, jejich kamarády a rodinou. Poznávají první anglická slovíčka z běžného života, tvoří první krátké věty a učí se ustálená spojení pro jednoduchou komunikaci. Počáteční obavy a rozpaky z obtížnosti, či neporozumění se brzy rozplynuly. Všichni se aktivně zapojují a na hodiny angličtiny se těší.

Pokrok i chuť se učit novému jazyku jsou velké, a proto jsem neváhala přijmout pozvání kolegyně z řecké základní školy do mezinárodního projektu Knowing me, knowing you – Znám sebe, znám tebe. Cílem je poznání, ale též porovnávání školního i každodenního života dětí v různých částech Evropy, nahlédnutí do jejich kultur a tradic. Vše v angličtině s využitím digitálních technologií. Projekt zaštiťuje učitelská platforma eTwinning. Do tohoto projektu jsou zapojeni také žáci z Itálie, Polska, Turecka a Chorvatska.

Máme za sebou první aktivity. Děti kreslily autoportrét a psaly o sobě. V hodinách jsme pak společně četli a překládali, co napsaly děti z Řecka. Zpestřením jsou též hodiny angličtiny s iPady, premiéra v učebně informatiky byla pro děti velkým zážitkem. Zajímavou zkušeností pro mě byl též videohovor se všemi nadšenými kolegyněmi z výše uvedených států, které jsou do projektu zapojeny. Plánovaly jsme společně aktivity a úkoly tak, aby je děti, které s angličtinou začínají, zvládly, aby je vše bavilo a aby na dálku poznaly kamarády a jejich zemi.

Napříč světem tak mají žáci z partnerských škol společnou motivaci se v angličtině dále rozvíjet, aby všemu novému v rámci sdílení co nejvíce porozuměli.

Žáci třetí třídy komunikují skrz digitální technologie s dětmi z jiných států
Žáci třetí třídy komunikují skrz digitální technologie s dětmi z jiných států