Dobrovolná sbírka pro Ukrajinu „Děti dětem“

Čím je možné přispět: školní potřeby, aby se děti z Ukrajiny mohly lépe zapojit do vyučování.

Konkrétně: psací potřeby, pouzdra, tužky, kružítka, rýsovací potřeby, kalkulačky, nůžky, barvy do výtvarné výchovy, pastelky, fixy, barevné papíry, lepidla, gumy, sešity, sportovní potřeby, jednoduché hry, stavebnice.

Pro lepší uskladnění by bylo vhodné, kdyby výše uvedené věci byly v krabici či pevném sáčku.

Kdy je možné věci do školy přinést: od 25. 4. do 29. 4. a od 2. do 6. 5. 2022

Kam je možné věci přinést, aby byly předány:

  1. žáci 1. – 5. tříd si nechají tyto školní potřeby u sebe a v přestávce před 1. vyučovací hodinou je starší žáci obejdou a tyto věci od nich vyzvednou
  2. žáci 6. – 9. tříd mohou tyto školní potřeby odevzdávat v čase od 7. do 7.35 hod.do učebny „náboženství“ (za školní jídelnou), kde budou starší spolužáci připraveni je přebírat

Sbírka je skutečně dobrovolná a předem děkujeme za tuto pomoc.

Akci organizuje: Mgr. Ivana Čermáková