Zrušení povinného testování ve školách

Mimořádné opatření platné od 19. 2. 2022 o zrušení povinného testování ve školách ad. náležitosti s tímto opatřením spojená

Vážení rodiče,

od 19. 2. 2022 se na základě mimořádných opatření mění následující:

  1. Mimořádné opatření MŠMT a MZd ukončilo dnem 18. 2. 2022 povinnost testovat žáky i zaměstnance školy Ag testy ve školách. Žáci se tedy budou naposledy testovat dne 14. 2. 2022, případně pokud by do školy přišli po absenci, tak maximálně do 18. 2. 2022 včetně.
  2. Zůstává v platnosti nošení ochrany dýchacích cest ve společných prostorách (tedy mimo výuku, kdy žáci sedí v lavicích, v hodinách tělesné výchovy, zpěvu, atp.) – tzn. stále platí, že zdravotnická rouška či respirátor musí mít na chodbách, při příchodu do školy a odchodu ze školy, při přesunu na oběd, atp.)
  3. Zákonní zástupci (rodiče) nemusí od 19. 2. hlásit škole pozitivní PCR test žáka.
  4. V případě, že žák bude v průběhu výuky vykazovat příznaky respiračního onemocnění, bude tento umístěn do izolace a budou okamžitě kontaktováni rodiče, aby si žáka vyzvedli. Velmi bychom Vás chtěli poprosit, protože v našem regionu se počty covid pozitivních nesnižují tak rychle, jak jinde, abyste do školy skutečně posílali žáky, jen pokud jsou zcela zdraví.