Zeměpisná olympiáda

Ve středu 26.1. se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády.

Jedná se o tradiční soutěž, při níž si žáci poměřují své všestranné zeměpisné vědomosti v části bez atlasu a také schopnosti vyhledávat a pracovat s mapami v části z atlasem. Do letošního ročníku také negativně zasáhla pandemie koronaviru, přesto se nám i pro zájemce z třídy v karanténě podařilo najít náhradní termín. Celkem se tedy nakonec zúčastnilo 25 žáků.

V kategorii 6. ročník se na prvních místech umístili Ondřej Podruh, Jan Novotný (6. B) a Nikol Borovičková (6. A). 

Mezi sedmáky si nejlépe vedl Kryštof Maňas (7. A), ale pozadu nezůstali ani Monika Ingrová, Jan Šindler Jiří Hofr (7. B).

A konečně mezi osmáky a deváťáky s velkým bodovým náskokem vyhrál Pavel Bohdálek (9. A), na druhém místě se umístil Daniel Pospíšil (8. B) a třetí skončil Filip Chaloupka (9. B).

Všem jmenovaným žákům přejeme hodně úspěchů při reprezentaci v okresním kole a ostatním žákům děkujeme za účast a budeme se těšit na dalším ročníku.