COVID ve školách: kdo o čem rozhoduje?

  • Nošení roušek a další protiepidemická povinná opatření nenařizuje ředitel ani MŠMT, nýbrž mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.
  • Pokud žáci při výuce sedí na místě, zpívají, nebo cvičí, roušky mít nemusí, ale v ostatních případech ano.
  • Jediný, kdo může nařídit karanténu, je KHS. Škola nemá žádnou pravomoc karanténu nařídit a není jejím úkolem obvolávat rodiče a o karanténě je informovat.
  • Za ukončení karantény, ať již PCR testem nebo uplynutím lhůty 14 dnů, je zodpovědný rodič – nikoli škola, ta při návratu děti nekontroluje.
  • V případe, že je dítěti nařízena karanténa, potvrzení o OČR vydává dětský lékař, nikoli škola.
  • Pokud je více ja polovině žáků třídy nařízená karanténa, vzdělávají se tito žáci distančně. Ostatní žáci mají právo na prezenční výuku a škola jim nemůže distanční výuku nařídit, pokud není uzavřena škola nebo její část.

Více informací získáte na Podpoře MŠMT v době COVID-19 a nebo v přiloženém plakáte.