​Školní kolo Pythagoriády

V úterý 2.listopadu se na druhém stupni konalo školní kolo Pythagoriády. Jedná se o tradiční matematickou soutěž, ve které žáci řešili 15 úloh, na řešení měli pouhých 60 minut a to nemohli, kromě tužky a papíru, používat žádné pomůcky. Do soutěže se zapojilo celkem 50 žáků z 6. – 9. ročníků. V šestém ročníku vyhráli Richard Konečný a Marie Roubíková (oba z 6.B) shodně s 9 body. V sedmém ročníku vyhrála Monika Ingrová ze 7. B s 10 body. V osmém ročníku vyhrály Jana Horáková a Eliška Rebrová (obě z 8.B ) shodně s 8 body. Mezi deváťáky si nejlépe vedl Filip Chaloupka z 9. B, který získal dokonce 11 bodů.

Soutěžící, kteří získali alespoň 9 bodů postupují do okresního kola, kde jim přejeme hodně úspěchů.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a výhercům BLAHOPŘEJEME.