Slavnostní zahájení školního roku 2021/22

Dne 1. září jsme na slavnostním zahájení v otnické škole přivítali 15 nových prvňáčků a 20 nových spolužáků z Bošovic a Milešovic. Jedenáct prvňáčků je z Otnic a čtyři z Lovčiček. Deset je děvčat a pět chlapců. První třídu bude vyučovat nová paní učitelka Mgr. Jitka Kroutilová, která má bohaté zkušenosti. Žáci obdrželi hezké přívěsky s logem školy, pamětní listy a krásné diplomy. U jedné holčičky sice ukáplo pár slziček, ale jinak to naši prvňáčci zvládli skvěle a rodiče si mohli své děti při úvodním předávání dárků vyfotit. Následně proběhla krátká schůzku s rodiči prvňáčků ve velmi pěkně vyzdobené první třídě v duchu „Večerníčků“. Ředitel školy také přivítal třídu 5. C, která je tvořena žáky z Bošovic a Milešovic, kde bude vyučovat pan učitel Mgr. Vlastimil Baník, který v naší škole již dříve působil. Na slavnostní zahájení přišli jak pan starosta, tak i pan místostarosta, v neposlední řadě pan starosta obce Lovčičky Bartoš, který popřál dětem, ať se jim ve škole daří.

Spolupráce s obecním zastupitelstvem je opravdu skvělá a věřím, že to tak bude i nadále. Pan starosta Mezuláník i pan místostarosta Muric školu navštěvují a pomáhají s provozem a případnými technickými problémy dle svých možností. V poslední době proběhla rekonstrukce veškerého zářivkového osvětlení ve třídách, rekonstrukce toalet pro správní zaměstnance i pro žáky, třídy jsou vybaveny dataprojektory či interaktivními tabulemi, přes prázdniny proběhla rekonstrukce učebny výpočetní techniky, byl instalován nový server a učebna byla vybavena 25 novými PC.  V neposlední řadě se ještě dokončují sanační práce v předním křídle budovy, kde se nachází ředitelna a účtárna. To je jen malý výčet různých prací, které nám obec pomáhá uskutečnit. Vyučování probíhá v 15 kmenových třídách a školu navštěvuje k 1. září 2021 celkem 316 žáků. Výborná je i spolupráce s okolními školami v Milešovicích a Bošovicích, což přináší, že všichni žáci do 5. tříd přestupují právě do Otnic a jsme za to rádi.

Mezi pedagogické pracovníky patří 24 pedagogů, 3 vychovatelky školní družiny a 6 asistentů pedagoga. U jednoho žáka je také druhý pedagog ve třídě.

K dobrému jménu školy pomáhají skvělé výsledky žáků na různých soutěžích a olympiádách, a to sportovních i vědomostních, v neposlední řadě také řada kvalitních pedagogů, kteří neváhají využít svůj volný čas pro zájmové útvary, které vedou. Uvidíme, jak mimořádná opatření nařízená MŠMT, zasáhnou do zájmového vzdělávání i v nejbližší době a zda zájmové vzdělávání nebude opět výrazně omezeno. Ministerstvo školství připravilo, bohužel opět na poslední chvíli, mnoho doučovacích hodin, pro žáky, které v době distanční výuky látku zameškali, ale neuvědomilo si, že řada škol si tyto doučovací aktivity již předem nachystala z evropských dotací, a tudíž jich má teď mnoho, možná trošku na úkor zájmového vzdělávání.

Chtěl bych na závěr popřát otnické škole k sedmdesátému výročí hodně šikovných pracovníků, kteří dělají svou práci rádi a s láskou. Žákům úspěšný školní rok 2021/22, našim novým prvňáčkům a páťákům nové kamarády. A všem lidem v dnešní době hlavně hodně zdraví.

Pokud si chcete o otnické škole a školství v minulosti přečíst více, zalistujte v podzimním vydání otnického zpravodaje.

Na závěr si můžete prohlédnout několik fotografií našich nových prvňáčků ze slavnostního zahájení školního roku.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy