Zahraniční exkurze žáků – Španělsko – odklad termínu exkurze

Na základě doporučení MŠMT se vedení školy ZŠ Otnice rozhodlo přesunout termín zahraniční exkurze ze září 2021 na červen 2022. Jakmile bude znám nový termín zahraniční exkurze, budou rodiče přes webové stránky neprodleně informováni. Zaplacené zálohy vedeme v patrnosti, a to jak u přihlášených žáků, tak i u náhradníků.

Důvody odkladu termínu exkurze jsou následující:

  1. špatná epidemiologická situace v oblasti španělského Katalánska, což je právě oblast našeho pobytu (hlavně mezi místními mladými lidmi)
  2. izolační povinnost v případě návratu z těchto zemí by velmi zkomplikovala situaci v rodinách žáků
  3. stanovisko MŠMT, které důrazně nedoporučuje cestovat školám do oblastí s velmi vysokým výskytem koronaviru (nová mutace)

Děkuji rodičům za pochopení situace. Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy