Pozvánka na schůzku rodičů

Srdečně zveme rodiče všech dětí přijatých do MŠ v Otnicích na školní rok 2021/22 na schůzku rodičů ve čtvrtek 26.8.2021 v 15.00 hod. v budově MŠ. Na schůzku přijďte, prosím, bez dětí.          

Děkujeme za pochopení.          

Program schůzky:

  1. Seznámení s organizačními změnami v MŠ, představení nových p. uč., rozdělení dětí do tříd a další informace týkající se všech dětí.
  2. Informace ke stravování.

Další část schůzky se bude týkat:

  1. rodičů nově přijatých dětí, kteří se přesunou do jednotlivých tříd, kde budou konkrétně seznámeni s chodem MŠ, režimem dne apod.
  2. rodičů předškoláků, kteří obdrží informace k povinné předškolní docházce, způsobu omlouvání dětí, průběhu přípravy na 1. třídu formou Edukativně stimulačních skupinek za účasti rodičů  atd.

Vzhledem k obsahu schůzky je účast všech rodičů důležitá. Vedení ZŠ a MŠ Otnice

Žádáme rodiče dětí, kteří ještě neodevzdali „Souhlas s umístěním fotografií na Rajče.net“, aby tento vyplněný a oběma rodiči podepsaný formulář přinesli na výše zmiňovanou schůzku, popř. doručili do MŠ nejpozději do 25.8. 2021. Formulář je ke stažení na webových stránkách školy v sekci – dokumenty MŠ.  Děkujeme