Postup testování – 1., 6., 9. září 2021 (pro učitele, příp. pro rodiče, kteří budou pomáhat prvňáčkům)

Název testu: „Genrui Bio Tech“ test

Upozorňujeme, že ke každému balení budou dodány celkem dva stojánky na zkumavky s celkovou kapacitou pro udržení 20 zkumavek najednou (tj. celého balení). Oproti předchozím instrukcím tedy nejsou balení uzpůsobena na možnost odložení zkumavek na jednotlivých lavicích.

 • Zkumavky s roztokem je možné nakapat předem (ale jen před odběrem, ne den předem) a připravit a shromáždit je v hromadných stojáncích na jednu plochu
 • Poté, co si testovaní odeberou tyčinkou vzorek, může je dohlížející osoba se stojánkem obejít a každý si vezme jednu zkumavku s roztokem a dále již pokračuje dle návodu s tím, že musí zkumavku stále držet ve vzpřímené poloze

Postup:

 1. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením uzávěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 3 až 4 kapky, aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.
 2. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
  • zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.
  • dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru
 3. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
  • vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočte jej asi 5x až 6x
  • zatlačte hlavu tamponu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu
  • stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny
  • nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát
  • vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě
  • dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.
  • výsledek zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných, udělá si kopii, aby měl i další učitel přehled, kdo se který den testoval a pošle ještě tentýž den seznam vedení školy (hlásí se to)
  • pokud je výsledek nečitelný, test se opakuje
  • při pozitivním výsledku je žák odeslán do speciální místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka, kde jim vedení školy popíše následující postup