Žáci i učitelé při výuce bez ochrany dýchacích cest

Ve vyučování bez ochrany úst a nosu

(od 8. 6. 2021)

  • Ve třídě při klasické frontální výuce žáci i učitelé bez ochrany úst a nosu
  • V době přestávek a ve všech společných prostorách (chodby, WC, při čekání na výdej stravy, atp.) zůstává nošení ochrany úst a nosu povinné
  • Tělesná výchova v tělocvičně již bez omezení
  • Zpěv je opět při frontální výuce možný bez omezení