Rozloučení s předškoláky na Obecním úřadě Otnice

Ve středu 23. 6. 2021 proběhlo na Obecním úřadě v Otnicích slavnostní rozloučení s předškolními dětmi, které po prázdninách již nastoupí do 1. třídy Základní školy Otnice. Slavnostního rozloučení se zúčastnili: pan starosta Pavel Mezuláník, paní učitelky z mateřské školy Škrháková, Žbánková, Arnoštová, pan ředitel základní školy Hynek Zavřel a řada rodičů a prarodičů, kteří přišli naše nové předškoláky na obecní úřad podpořit. V neposlední řadě také naši předškoláci. Na začátku paní učitelka Škrháková popřála dětem hodně úspěchů v základní škole s přáním, ať se jim ve škole daří. Děti posléze uvedli, čemu by se chtěli věnovat v budoucnosti a pan starosta jim popřál, aby se jim ve škole líbilo a aby jim učení dobře šlo.

Pan ředitel školy popsal, jak se dětem na návštěvě základní školy líbilo a jak už řadu věcí v současné době umí. A na závěr víru, že se dne 1. září 2021 potkáme všichni na slavnostním zahájení ve škole. Děti si pod vedením paní učitelky Škrhákové připravili krásné básně a písně, kterým všichni zatleskali a na závěr si mohli rodiče děti vyfotit, aby měli památku na tento slavnostní okamžik.

Nemocná paní vedoucí učitelka Ardelyová poslala „na dálku“ dětem pozdrav z nemocnice s přáním hezkých prázdnin a hodně úspěchů v 1. třídě, kde se na děti již nyní těší nová paní učitelka.