Zeměpisná olympiáda

Na naší škole se tradičně účastníme Zeměpisné olympiády. Nejlepší řešitelé školního kola se často umisťují na předních místech kola okresního a není výjimkou, že někteří z nich postupují i do krajského kola.

Jelikož letos nebyla možnost uskutečnit školní kolo prezenčně a bylo nám líto žáky o tuto soutěž připravit, rozhodly jsme se zkusit soutěžit online. Dnem, kdy přihlášení žáci měli řešit zadané úkoly, se stala středa 20.1. 2021. Soutěže se účastnilo celkem 48 žáků druhého stupně ve třech kategoriích. Během asi 20 minut odpovídali na 10 otázek v námi vytvořeném online testu. Potěšil nás jak velký zájem žáků o soutěž, tak i jejich zeměpisné znalosti a dovednosti. Přes některé drobné technické problémy soutěž zdárně proběhla.

Z každé kategorie postupují vždy 3 nejúspěšnější řešitelé:

6. ročník – Chaloupková Eliška (6.A), Ingrová Monika (6.B), Kouřil Alexandr (6.A)

7. ročník – Roubíková Anna (7.A), Polanský Jiří (7.B), Horáková Jana (7.B)

8. a 9. ročník – Bohdálek Pavel (8.A), Freiberg Martin (9.A), Ziemniok René (9.B)

Okresní kolo, které se má uskutečnit 17. 2. 2021, bude pravděpodobně organizované také online formou.

Děkujeme všem soutěžícím a gratulujeme postupujícím.

Učitelky zeměpisu Š. Hanáková, I. Sedláčková a L. Vojáčková