Výuka od 4. 1. 2021 – žáci 3. – 9. tříd

  1. Od 4. 1. 2021 se žáci 3. – 9. tříd vrací k distanční výuce
  2. Obědy jsou žákům 3. – 9. tříd tímto odhlášeny
  3. U žáků se vracíme k distanční výuce, která probíhala již v podobném režimu od 4. 11. 2020 do 30. 11. 2020 (převážně s obdobným rozvrhem hodin)
  4. Je třeba sledovat hlavně u žáků 6. – 9. tříd kalendář v Teams. V případě absence žáka na online hodině je třeba žáka třídnímu učiteli omluvit

Sledujte prosím i nadále webové stránky školy, kde se dozvíte v blízké době další náležitosti (třídní schůzky, průběžný prospěch za 1. pololetí, atp.).

Přejeme všem rodičům i dětem do nového roku 2021 hlavně hodně zdraví.