Výuka od 4. 1. 2021 – žáci 1. a 2. tříd

  1. Od 4. 1. 2021 nastupují do školy na prezenční výuku pouze žáci 1. a 2. třídy.
  2. Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu hodin.
  3. Dvě roušky na den a sáček na uložení roušky jsou stále nutností (roušky musí být nasazené po celou dobu pobytu ve škole kromě stravování).
  4. Zákaz tělovýchovných aktivit a zpěvu přetrvává.
  5. Obědy jsou přihlášeny těm žákům, kteří na oběd běžně dochází.
  6. Školní družina funguje v plném rozsahu, tedy od skončení vyučování do 16:00 ve dvou odděleních, děti první třídy budou v ŠD 3, děti druhé třídy v ŠD 2 (při osobním vyzvedávání dětí, zvoňte na uvedené zvonky).

Sledujte prosím i nadále webové stránky školy, kde se dozvíte v blízké době další náležitosti (třídní schůzky, průběžný prospěch za 1. pololetí, atp.).

Přejeme všem rodičům i dětem do nového roku 2021 hlavně hodně zdraví.