Závěrečný koncert ZUŠ F. France v naší škole

V pondělí 17. června 2024 se uskutečnil závěrečný koncert žáků ZUŠ F. France. Jsme velmi rádi, že p. učitelka Lenka Kurdíková dlouhodobě žáky vede a předává jim své zkušenosti. Žáci se postupně zdokonalují na hodinách hudební nauky, které probíhají v odpoledních hodinách po vyučování a jsme rádi, že jsou tyto hodiny hojně navštěvovány. Navštěvují je jak ti nejmenší, ale také i žákyně, které již tyto hodiny navštěvují mnoho let. 

Na koncertě bylo slyšet mnoho skladeb, které jsou známé z filmů, jako Titanic, či Pán prstenů, ale také hudba kapely Queen. 

Na závěr žáci obdrželi za svou snahu několik praktických drobností a já přidávám i několik fotografií. Moc přeji paní učitelce Lence Kurdíkové mnoho šikovných žáků a ať jí její práce stále baví a naplňuje.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel ZŠ a MŠ Otnice