Kulturní program ku příležitosti „Dne maminek“ v ZŠ Otnice

V sobotu 11. května 2024 se v naší škole uskutečnil kulturní program, který navštívila řada rodičů i prarodičů našich žáků. Ku příležitosti „Dne maminek“ si naši žáci připravili kulturní pásmo, pomocí kterého svým maminkám i babičkám symbolicky popřáli k jejich svátku formou hezkého zážitku.

Nejdříve pan ředitel pozdravil všechny přítomné a popřál maminkách i babičkám k jejich svátku. Následně žákyně 7. třídy Magda Pavlovcová zahrála na keyboard známou píseň „Lásko má já stůňu“, kterou nacvičila s paní učitelkou ZUŠ Lenkou Kurdíkovou.

Žáci Klára Novotná a Šimon Král také popřáli maminkám a babičkách k jejich svátku a vtipně vystihli (text připravila paní učitelka Ivana Čermáková), co někdy naše maminky musí všechno zvládnout.  

Na úvod žáci dramatického kroužku pod vedením paní učitelky Ireny Trávníčkové připravili divadelní představení s názvem „Království zlozvyků“.

Žáci 1. třídy pod vedením paní učitelky Lenky Vojáčkové si připravili taneček „Čápi a vrány“, pásmo básniček i písničku „Pro maminku“.

2. třída pod vedením paní učitelky Anežky Husákové nacvičila taneček a pásmo básniček a písniček.

Žáci 3. třídy připravili pro maminky program „Polámal se mraveneček“, který s žáky připravila paní učitelka Jitka Kroutilová

Čtvrťáci nacvičili pásmo básniček, které sami vymysleli, pod vedením paní učitelky Markéty Douškové.

Žákyně 6. třídy Nikol Kulhánková předvedla své skvělé taneční vystoupení se svým tanečním partnerem Pavlem Mikulenkou, které sklidilo obrovský úspěch.

Pěvecký kroužek pod vedením paní učitelky hudební výchovy Lenky Kurdíkové nacvičil s žáky známé hity z let minulých. Největší úspěch zaznamenala píseň „Holky z naší školky, kterou si řada z nás, dříve narozených, dobře pamatuje.

Vrcholem vystoupení byla dramatizace písně „I’ve got a dream“, kterou pod vedením paní učitelky Karolíny Menouškové skvěle nacvičili a skutečně nadchly všechny diváky žáci 9.B třídy. 

Na úplný závěr ředitel školy poděkoval všem divákům za návštěvu a doporučil rodičům si prohlédnout spodní chodbu, kterou žáci vyzdobili svými výtvarnými dílky a kroužek keramiky pod vedením paní učitelky Martiny Muricové vyzdobil svými krásnými výrobky. Někteří návštěvníci si také prohlédli nástěnky s fotografiemi z různých akcí, které zdobí vestibul školy.

Ještě jednou si dovolím velké poděkování všem učitelům, kteří žákům s přípravou programu pomáhali a připojuji řadu fotografií z tohoto krásného vystoupení.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy