Kouzlo studené vody v knihovně

Slovo dalo slovo, a tak jsme se 16. dubna vypravili s těmi nejstaršími ze školní družiny na návštěvu místní knihovny. Tentokrát na nás čekalo plno měkkých místeček k posezení i poležení, které děti ihned zabraly. Hodně se hlásily a měly přehled o tom, na co se je paní knihovnice Jitka Bublová ptala. 

A aby to celé nebylo jen o sezení, čekala nás také čtenářská stezka. Děti se rozdělily do tříčlenných skupin a pustily se do hledání stanovišť, které byly jak v knihovně, tak v přízemí radnice. Některé skupiny byly opravdu rychlé, ale ostatní se nenechali zahanbit a luštili jak o závod.  

Odměnou bylo oddechové čtení a zároveň inspirace z knížky Zachariáš a studená voda, kdy děti odpočívaly, poslouchaly a zvládaly i zodpovědět otázky k povídce. 

Děkujeme paní Bublové za pěkné odpoledne. 

Martina Zlatníčková a děti z družiny