Návštěva soudního jednání

 V devátém ročníku je již většině dětí 15 let, jsou tedy podle zákonů plně odpovědní za své chování a jednání. Jsou v kategorii mladiství a pokud překročí zákon, mohou být trestně stíháni.  Toto byl také jeden z důvodů, proč jsme ve čtvrtek 13. prosince navštívili soudní jednání.

Po příjezdu do Justičního paláce jsme prošli důslednou bezpečností kontrolou a pak už nebránilo tomu, abychom vstoupili do soudní síně. Byl souzen 27 mladík, který se opakovaně dopouštěl trestné činnosti, převážně krádeží. Žáci z hodin výchovy k občanství znali teoreticky, kdo u soudu vystupuje. Nyní přímo v trestním řízení viděli, co konkrétně u soudu řeší státní zástupce, obhájce a soudce. 

Když zaznělo: „Rozsudek  – jménem republiky…“   mnozí žáci si uvědomili, že všichni neseme následky za své chování.                                                                                      Mgr. Ivana Čermáková

Názory žáků:

Je to velmi dobré vědět následky takového činu, myslím si, že někoho to může odradit od krádeže, když vidí jaké  jsou následky.

Výlet byl super a soud byl zajímavý. Myslím si, že se toho všichni ponaučili a došlo nám, že trestu nelze uniknout.

Bylo to velmi zajímavé, jen mohli mluvit pomaleji. Jsem rád, že jsme tam jeli.

Myslím, že na obžalovaného má dopad jeho rodinná situace.   / matka jej vyhodila z domu/

Byl divný  pocit sedět přímo za nimi. Přišlo mi, že se tak bude chovat i dál. Státní zástupce vypadal velmi sympaticky.

Nechtěla bych se tam dostat.

Celé to bylo zajímavé, hodně jsem se ponaučila. Bylo zajímavé že i když už byl vícekrát stíhán, pořád krade.                                                                            

Žáci 9. A třídy